Erasmus+ Programı,

Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

ERASMUS+ Yükseköğretim programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmaktır. Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve yükseköğretim kurumu personelinin Avrupa’da hareketliliğini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Diğer taraftan, daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da, mezunlar daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir.


>> Erasmus Kurum Koordinatörlüğü,
Şırnak Üniversitesi’nden eğitim, öğretim ve staj amaçlı yurtdışındaki üniversitelere ya da kurum ve ya işletmelere giden ve gelen öğrenci, akademik ve idari personelin yurtdışındaki üniversitelerde veya üniversitemizde gerçekleştirecekleri faaliyetlere katılması için gerekli tüm hizmetleri yürütmekle sorumludur.
Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Avrupa Birliği tarafından üniversitemize tahsis edilen hibeleri kullanmaktadır.
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile örtüşen misyon ve vizyona sahiptir.

 

MİSYONUMUZ

Erasmus+ programı kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini Şırnak Üniversitesi  nezdinde etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak Erasmus+ kapsamındaki programlara en yüksek katılımı gerçekleştirmek ve yurtdışında hem ülkemizin hem de üniversitemizin tanınırlığını artırarak yurtdışından öğrenci, akademik ve idari personeli üniversitemize çekmektir.
İkili ve çoklu iş birliklerinin yapılması ve yapılmasını teşvik etmektir.
Uluslararası iş birlikleri ile bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yurtdışından üniversitemize taşıyarak üniversitemiz ve ülkemiz için katkılar sağlamak,
Yurtdışından ders verme hareketliliği ile gelen akademik personelin bilgi paylaşımı ile eğitimimize farklı bakış açıları kazandırmak,
Değişim Programları Birimi farklı ülkelerden üniversitelerle  ikili görüşmeleri ile kendini yenilemesi ve daha iyi faaliyet göstermesi için hizmet kalitesini arttıracak uluslararası eğitim toplantılarına katılmak,
Sadece program ülkeleri değil ortak ülke kapsamındaki ülkelerle de anlaşmalar yaparak iş birliği yelpazesini tüm dünyaya yaymak, farklı kültürlerin eğitim-öğretim olanaklarını tecrübe edip değerlendirme imkânı sunmak,
Erasmus+ programı kapsamında yer alan program ülkelerindeki ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan ikili anlaşmalarla  iş birliklerini kalıcı ve sürdürebilir yapmak,
Erasmus+ kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgileri internet sayfası ve sosyal medyada paylaşarak yurtdışındaki üniversite, enstitü ile araştırma kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek,
Yurtdışından yabancı katılımcı sayısını arttırmak için üniversitenin bazı desteklerini sunmak ve yararlanmaları için bilgilendirmek,
Ülkemizin tanıtımı, eğitim, öğretim ve kültürümüzün bilinirliğinin yaygınlaştırmak için kültürel geziler düzenlemek,
Giden öğrencilerimizin kendini geliştirebilmesi, ilgi alanının ve mesleki bilgisinin geliştirilmesi için Erasmus+ kapsamında değişimlerin katkısını vurgulamak, yurtdışında elde edeceği tecrübenin kendisine ve üniversitesine ve ülkesine faydasını açıklamak, insan ilişkilerinde daha başarılı ve özgüvene sahip bireyler olmaları yönünden destek sağlamak, üniversitesi ve ülkesini yurtdışında en iyi şekilde temsil etmesi için bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları düzenlemek,
Erasmus+ kapsamında yurtdışına giden ve başarılı olan öğrencilerle röportaj yaparak başarısını anlatan sunum ve röportajları internet sayfasında ve sosyal medyada paylaşmak.

VİZYONUMUZ

Misyonumuz gereği olan uluslararasılaşmayı ilke edinen, daha iyi hizmet vermek için sürekli kendini geliştiren ve yenileyen,
AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılımı gerçekleştirme stratejisine sahip, Bologna süreciyle uyumlu, uluslararasılaşmış bir üniversite olarak sürdürülebilirlik ortamının yaratılmasına katkı sağlayan,
Eğitim, öğretim ve araştırmada çağın gerekliliklerini takip eden,
Kültürel işbirliğinin fayda ve avantajlarının bilincinde olup üniversitesine ve ülkesine yararlı olmayı hedefleyen ve bu değerleri geliştirmek için çalışan;
Öğrenci, akademik ve idari personele sunduğumuz yurtdışı olanaklarla alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir uluslararası değişim ve işbirliği sağlayan bir koordinatörlük olmak.

7.03.2023