1- Şırnak Üniversitesi  Fakülte Erasmus Değişim Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Fakülte Erasmus Değişim Koordinatörleri ile temasa geçerek, karşı kurumda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri ilgili Bölüm Başkanı ile incelerler. İlgili Bölüm Başkanları ile inceleme sonucunda ders ve AKTS içerikleri uygun bulunan kurumlar ile anlaşma teklifi yapma sürecine başlanır.

 2- Fakülte Erasmus Değişim Koordinatörleri öğrencilere teklif edilen ders modüllerinin, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadığının kontrolünden sorumludur. Erasmus Değişim Öğrencileri Şırnak Üniversitesi'nin gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkanına sahip olmalıdır.

 3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabına göre minimum 30 AKTS kredisi karşılığı derslerin eşdeğerliği sağlanabilir durumda olmalıdır.

 4- Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Erasmus İkili Anlaşma Formu Fakülte Erasmus Koordinatörü tarafından  düzenlenerek Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne gönderilir.

 5- İkili Anlaşma Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır, Rektörlük Makamı onayına sunulur. Hazırlanma aşaması tamamlanan ve onaylanan ilgili dokümanlar karşı kuruma posta yoluyla veya e-posta yoluyla gönderilir.

 6- İkili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü ve Rektörlüğü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne geri gönderilir.

 7- İkili Anlaşma Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'nde muhafaza edilir.

20.12.2023