Gerekli belgeler için tıklayınız ERASMUS  DERS  VERME  HAREKETLİLİĞİ GEREKLİ BELGELERA. Yurt Dışına Gitmeden Evvel Hazırlanması Gereken Evraklar: 1. Ders Planı ( 1 tanesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite'ye, 1 tanesi de Öğretim Elemanımızda kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü Ders Planı) 2. Kabul/Davet Mektubu 3.Halk  Bankası Avro Hesap Cüzdanı Fotokopisi 4. İkili Anlaşma Fotokopisi (Üniversitemiz ile gideceğiniz üniversite arasında yapılmış olan) 5. Öğretim Elemanı Bilgi Formu 6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/Konservatuar/M.Y.Okulu veya Ü.Y.K. Kararı sureti (1 haftadan daha uzun süreli Erasmus faaliyetlerinde Rektör Oluru gerekmektedir) 7. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan hibe sözleşmesi  B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar: 1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalı) 2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi 3. Faturaları ile birlikte Gidiş Dönüş Biletlerinin orjinali (vize masrafları karşılanmayacaktır) 4. Uçuş Kartlarının Orjinalleri 5. Seyahat giderlerinin fatura, makbuz, vb. ilgili ödeme belgelerinin orjinalleri 6. Öğretim Elemanı Faaliyet Rapor Formu 7.Nüfus Cüzdanı FotokopisiÖnemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Öğretim döneminizin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız... Geriye kalan %20'lik dilim ise öğretim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

12.01.2023