İkili Anlaşma Nedir?

Erasmus Hareketliliği İkili Anlaşmalar temeline dayanır. İkili Anlaşmalar, Erasmus Üniversite beyannamesine sahip iki Yüksek Öğrenim Kurumu arasında Erasmus kapsamında yapılan sözleşmelerdir. İkili Anlaşmalarda aşağıdaki hususlar belirlenmelidir:

1- Akademik Yıl/yıllar olarak sözleşmenin süresi,

2- Ev sahibi ve karşı kurumun ismi erasmus kodu ve koordinatörlerin kontak detayları,

3- Gelen öğrenci hareketliliği (ders alan kodu, öğrenci sayısı ve toplam ay olarak süre),

4- Giden öğrenci hareketliliği (ders alan kodu, öğrenci sayısı ve toplam ay olarak süre),

5- Gelen ve giden ders verme hareketliliği,

6- Gelen ve giden personel hareketliliği,

İkili Anlaşmanın geçerli olması için her iki Üniversite'nin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve tarihli olmalıdır.

İkili Anlaşmalar Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ve AEA ülkelerinin (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) Yükseköğretim Kurumları arasında yapılmaktadır.

İkili Anlaşma imzalayan Üniversitelerin öğrencilerine Erasmus Programı kapsamında en az 3 en fazla 12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) verilir.

20.12.2023