Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüz, yurtdışı ile olan işbirlikleri kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kalite hedefli yönetim sistemini esas almaktadır. Etkin, şeffaf, verimli, tarafsız, üniversite ve ülkenin uluslararası tanınırlığı olan öncü ve rekabetçi bir koordinatörlük olmak amacıyla kalite odaklı bir stratejiyi benimsemiştir.
Erasmus+ programı kapsamında gerekli faaliyetlerin gerçekleştirmek ve daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak kendini yenileyen ve çağın gereklerini yakından takip ederek uluslararası değişiminde sürekliliği sağlamaktadır.
Temel hedefi uluslararasılaşma olan Koordinatörlüğümüz kalite ve yenilik odaklı sistemi esas almaktadır.
Kalite güvencesi için eğitim, öğretim ve araştırmada belirlediğimiz kriterler, standartlar ve sunduğumuz hizmet konusunda gereğinin yapılması için planlı ve sistematik işleyiş akışımız bulunmaktadır. Kalite güvencesi için eğitim ve öğretimin kalitesi konusunda belirtilmiş gereklerin yerine getirilmesinde yeterli güveni sağlamak için standartlar sunmaktadır.

20.12.2023