1.      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğr. Gör. Gonca ATEŞ


2.      İdil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖÇERİ


3.      Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Arş. Gör. Dozdarin SÜĞÜT


4.      Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK


5.      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Şahin NAS


6.      Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Uğur ALTINIŞK


7.      Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah GAZİOĞLU


8.      Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Celal YÜCEL


9.      Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Meliha UZUN


10.  Şırnak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Öğretim Görevlisi Yahya ÇELEBİ


11.  Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Sarıkaya (Müzik)


Dr. Öğr. Üyesi Serap Akbaş (Resim)


26.09.2023