Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş

Erasmus Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Hamdullah Arvas

Erasmus Ofis Sorumlusu 

Öğr. Gör. Vehip Birlik

Erasmus Evrak Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Vehip Birlik

26.09.2023