Erasmus+  Nedir?

Avrupa Birliği tarafından yürütülen Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2021-2027 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. yapılabilmektedir.

 Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalogTanıtım / uluslararasılaşma Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı Projelere ve değişime ek kaynak temini Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması Üniversiteler arası rekabet Öğrencilere Kazandırdıkları Yurt dışı deneyimi Çok kültürlü ortamda ders işleme Değişik kültürleri tanıma Kendi kültürünü tanıtma Yeni arkadaşlar edinme Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar Farklı bir okulda öğrenci olabilme Farklı bir sistem görebilme Topluma Kazandırdıkları AB ile entegrasyon Eğitimde kalitenin artırılması Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması Türkçenin yaygınlaştırılması Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması Türkiye’nin tanıtımı .

Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?

Erasmus programı Programa dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Makedonya ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen başvuru aşamalarına uymanız gerekmektedir.

Not ortalamamız 2.20 ‘ın altında olursa katılamaz mıyız?

Not ortalamasına ilişkin standartlar AB komisyonu tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?

Not ortalamasının Erasmus sınav not ortalamasına etkisi %50’nin altına inmemektedir.

Mülakat var mıdır?

Şu an ki uygulamada mülakat yoktur. Genel puan hesaplaması not ortalaması dil puanının(yazılı ve sözlü sınav) ortak hesaplanmasıyla elde edilir.

Ülkelerin gruplara ayrılması neye göre belirlenir?

Ülkelerin gruplara göre ayrılıp para miktarlarının belirlenmesi AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Bu ayrım yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur.

Hibelerimizi neye göre alacağız?

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmek istedikleri ve başvurdukları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Kaç ay boyunca maddi destek alacağım?

Öğrenci, karşı kurum tarafından kendisine gelen kabul mektubundaki süreler dâhilinde hibelendirilir.  Üniversitemiz dönemlik olarak öğrenci seçtiğinden ötürü karşı kurum bir akademik yıllık kabul mektubu göndermiş olsa dahi öğrenciye ancak bir dönem için hibe ödenir. Yine de güz döneminde giden öğrencilerin dönem uzatması imkanı mümkündür. İlgili yılın bütçesinin el vermesi halinde öğrenci uzattığı dönem için de hibe alabilir.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?

Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödemede yapılmaktadır.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle alakalı bir durumdur.

Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış ya da azalma olabilir.

Erasmus Öğrencisi Olarak Gittiğim Üniversitede Oryantasyon Programına Katılacak Mıyım?

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza yardımcı olur ve Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenecek oryantasyon programına katılım zorunludur.

Gittiğim Üniversitenin Kendi Öğrencileri İle, Benim Sahip Olacağım Teknik Ve Sosyal İmkanlar Aynı Olacak Mı?

Evet. Örn: Laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Dikkat = Diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

Sınavı kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?

Sınavı kazandıktan sonra gidecek olduğu yer netleşen öğrencimiz öncelikle web sitemizde ilan edilen “Erasmus Öğrencilerinin Yapması Gereken İş ve İşlemler” dosyasında belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Sınavı kazanan ve Erasmus İşlemlerini tamamlamamış öğrencimiz vizelerini alana kadar ERASMUS ADAY ÖĞRENCİ statüsündedir. Erasmus öğrencimiz, Fakülte koordinatörü ve bölüm başkanı ile iletişime geçerek başvuru için gerekli olan formları, Öğrenim Anlaşmasını(LA) eksiksiz, imzalı ve orijinal olarak doldurmak ve gitmeyi talep ettiği karşı üniversiteye göndermekle sorumludur. Kabul mektubu alma işlemi öğrencinin görev ve sorumluluğundadır. 

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerin işleyişi ile alakalıdır.

Learning Agreement (LA) öğrenim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?

LA, öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Şırnak Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?

Seyahat ve Sağlık Poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evraktır. Sigorta yaptırılmasının amacı seyahatiniz esnasında ve Erasmus döneminde karşılaşılabileceğiniz bir sağlık sorununa karşı sizin tedbir almanız amaçlıdır. Yaptırılması Şırnak Üniversitesi tarafından öğrencilerin sağlıklı bir şekilde hareketliliklerini gerçekleştirebilmeleri için zaruri görülmektedir. AB ülkeleri konsoloslukları da sağlık sigortası istemektedir o nedenle Erasmus kapsamında Seyahat ve Sağlık Sigortası yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almanız ve ona göre hareket etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Neden vekaletname istiyorsunuz?

Vekaletname istenmesindeki amaç; öğrenci yurtdışına çıktıktan sonra gerek okulda gerekse para konusunda kendisinin yapması gereken bir işlemle karşılaşıldığında sorun yaşamaması ve işlemlerinin sanki öğrenci yurtdışına gitmemiş gibi burada yürümesini sağlamak içindir. Vekaletname verilmesi zaruri değildir.

Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, AB tarafından Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para Erasmus Hareketliliği işlemlerini tamamlayan Erasmus öğrencilerimize de Euro olarak aktarılması gereklidir.

Hibe anlaşmasının(sözleşmesi) üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve bu süreye göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır. Hibe anlaşması hareketlilikten önce imzalandığı için takribi olarak 4 ay üzerinden işlem gerçekleştirilir.

Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?

Yurtdışında eğitim görecek olduğunuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır. Barınma konusundaki sorumluluk öğrenciye aittir.

Hibeler ne zaman yatar?

Hibeler,  AB komisyonu tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra 15 gün içerisinde ilgili öğrencinin sözleşmesinde yazılı Avro hesabına yatar.

Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak AB komisyonu tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları için gitmek istedikleri üniversitelerin 'Öğrenim Dili'ni ve derslerini önceden araştırması gereklidir.

Bazı üniversitelerin ders programı halen üniversitelerin web sayfasında açıklanmadı. Ne yapmalıyım?

Bu durumlarda Erasmus Fakülte Koordinatörünüz karşı kurumla irtibat kurup derslerin detaylı listesini talep edebilir.

Ders yükümlülüğümü tamamladım. Başka ders almaya ihtiyacım yok. Yine de kredilerimi 30 ECTS’e tamamlamam gerekir mi?

Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmanız için öğrenci yeterliliklerinizi yitirmemiş olmanız gerekmektedir. Bu durumda zorunlu ders bırakmakla beraber mezuniyet için gerekli kredi sayısını aşıyor olsa bile 30 ECTS ders yükü almanız gerekecektir. Aldığınız ders-kredilerden mesul olduğunuzu ve hareketlilik sonunda bu kredilerin transkriptinize işleneceğini unutmayınız.

Daha önce giden bazı öğrenciler bazı AB üniversitelerinde derslerin İngilizce olmadığını söylüyorlar bu konuda aynı durum bizim başımıza gelirse ne yapacağız?

Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya vb.) üniversiteler kendi dillerinde eğitime öncelik verdiklerinden ve bazı üniversiteler hariç tüm üniversitelerde bulunulan ülkeye ait dil baz alındığından bulunulan ülkenin dili eğitim dili olarak geçerlidir.

Karşı kurumla ben yazışabilir miyim?

Zorunlu olmadıkça ve özensiz olarak karşı üniversitelerle yazışma yapmayınız. Yazışma yapmanız gereken durumlarda öncelikle durumu koordinatörünüze ve Erasmus Birimine danışıp yazışma konusunda Fakülte koordinatörünüzden yardım talep ediniz. Ayrıca gideceğiniz okulun web sayfasını dikkatlice inceleyerek sorularınızın cevabının sayfada olup olmadığını kontrol ettikten sonra sormanız gereken bir husus varsa okulunuza nazik bir dille yazınız.

Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise Erasmus web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildiğinde ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir.

Belgelerim tam olmadan hibem yatmaz mı?

Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfasında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden öğrencilerin hesaplarına ilgili hibeler yatırılmaz.

İntibak formunu nasıl dolduracağım?

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan Fakülte koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir. İntibak formu ve Fakülte/MYO Yönetim Kurulu kararına sunma işlemleri Fakülte/MYO koordinatörleri tarafından yapılması gereken bir işlemdir. 

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa Fakülte Koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir ve yahut karşı üniversite bizzat öğrenci ya da Fakülte Koordinatörü tarafından aranılabilir. Kabul mektubu gönderilmediği takdirde öğrenci Erasmus hareketliliği gerçekleştiremez. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir.

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreement'in faxı istenebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti 3 aydan kısa süremez. Bu durumda yeşil pasaportunuzun 90 günlük vize süresi dolduğunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu durumlarla karşılaşmamak adına yeşil pasaportunuz olsa dahi vize alınması önerilmektedir.

Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciden istenen veya yükümlü olunan bir harç var ise ilgili harç öğrenci tarafından kendi üniversitesine yatırılır. Böyle bir işlem gerekiyorsa bu öğrencinin kendi şahsi işlemidir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü hiçbir öğrenciden harç ya da ücret talep etmez.

Yurt dışına çıkmadan Şırnak Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Kabul mektubu ve vize işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencinin Erasmus hareketliliği yapacağı kesinleştikten sonra ders kaydı/ ders seçimi yapması zorunlu değildir. Fakat öğrencinin öğrenim gördüğü ilgili Fakülte/MYO öğrenci döndükten sonra intibak işleminde sorun yaşamaması adına ders kaydını yapmasını talep ediyorsa öğrenci bu işlemi yapmak ile mükelleftir.

Öğrenci beyannamesi nedir? Şehir dışındayım almasam olur mu?

Erasmus öğrenci beyannamesi ‘’Erasmus öğrencisi ‘’statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletmeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine Erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmeniz için her ne koşulda olunursa olsun  alınmalıdır.

Vekaletnameyi memleketimde çıkaracağım size getirsem olur mu?

Vekaletname (para işlemleri ya da öğrenci işlemleriyle ilgili olarak yaşanabilecek bir sorun karşısında vekil bıraktığınız kişinin sizin adınıza işlemleri yürütmesi için gereklidir, zaruri olmadığından çıkartılmayabilir. Vekil olunan kişinin bilinebilmesi ve resmiyet içermesi açısından vekâletname çıkarılacaksa bu kişi bunun kopyasını yanında bulundurmalıdır.

Dönüşte alacağım %20’lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi öğrenciden istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır. Her ne koşul olursa olsun Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, Erasmus hareketliliği kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarı ile aynı ya da bu miktardan daha fazla olabilir.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimize gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda program kitapçığında belirtilen ilkeler dahilinde kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımlar sunulmaktadır.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan Fakülte Koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışına gitmeden önce öğrenim anlaşmamı her bir dönem için mi yapmalıyım yoksa iki dönemin derslerini tek bir evrakta gösterebilir miyim?

Öğrenim anlaşması her 2 dönem için ayrı ayrı hazırlanmalı ve her bir dönem için öğrenim anlaşmasında 30/30(+1,-1) kredi bulunmalıdır.

Kabul Belgemin ve Hibe Sözleşmemin tek dönemlik olması mı gerekmektedir?

Öncelikli olarak Kabul Belgesi tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmasının tek dönemlik olması gereklidir. Bu şekilde tek dönemlik gelen kabul mektupları sonucunda hazırlanan Öğrenim anlaşması gereğince Hibe Sözleşmesi de tek dönemlik imzalanır.

Hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Yedekte olan Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Zorunlu stajı olmayan bölümler de faaliyetten faydalanabilir mi?

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile hibeli olarak yararlanabilirim?

Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı hibeli ya da hibesiz Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus+ öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında kullanabilir.

Mezun öğrenciler staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?

Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Staj faaliyetini, öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programından birden fazla faydalanabilir miyim?

Öğrenci isterse toplam hakkını öğrenim veya staj olarak farklı başvuru dönemlerinde 2 defa kullanabilir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP) veya Erasmus kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Hibesiz olarak staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Yedekte olan Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

Hibemi nasıl alabilirim?

Seçilen öğrencilerle hesaplanan azamî hibe miktarını içeren Staj Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler iki taksitte yapılır: Öğrenci staj yapacağı işletmeye gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar ödenir.%20’si, staj dönemi sonunda, “katılım belgesi”nde ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

Sigorta yaptırmak zorunda mıyım?

Yurtdışında Erasmus+ staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların staj yapılacak kurum ya da sizin tarafınızdan yaptırılması gerekmektedir.

Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)Mesuliyet sigortasını (Liability Insurance)Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage)Staj süremi uzatabilir miyim?

Süre uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi içerisinde gerçekleşebilir. Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi gerekir (Tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez).Gerekli düzenlemeler (ek sözleşme düzenlenmesi, öğrenim anlaşmasının yenilenmesi gibi) mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanmalıdır. Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Ev sahipliği yapan kurum ya da kuruluş tatile girerse ne olur?

Staj yaptığınız kurum staj süresi içinde 1 hafta veya daha fazla süre tatile girerse; tatil sonrasında eksik günlerinizi tamamlamanız gerekir, bu nedenle firmamın tatile girip girmeyeceğini önceden öğrenilmelidir.

Kendi bulduğum kurumda staj yapabilir miyim?

Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen/uygun görülen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini öğrenim gördükleri meslek alanında faaliyet gösteren uygun kurumları kendileri bulabilirler. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki kuruluşlar:

 Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları-AB programlarını yürüten AB komisyonu vb. kuruluşlar.

Staj programı öğrenci seçim kriterleri nelerdir?

Şırnak Üniversitesi örgün programlarından birine kayıtlı olmak.

Yeterli yabancı dil puanına sahip olmak. 

Yeterli kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak. Ön lisans ve lisans için en az 2.20, yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3,00 olması.

Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınav puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.

Staja gitmekten vazgeçersem ne olur?

Öğrenci hareketlilik faaliyetine katılmaktan vazgeçtiyse, hakkından feragat ettiğine dair dilekçe vermelidir. Aksi taktirde bir sonraki başvurusunda sıralama puanından 10 puan kesinti yapılır.

Staja gittikten sonra erken dönersem ne olur?

Öğrenci 2 aylık zorunlu stajını tamamlamadan dönerse aldığı hibeyi iade eder. Mücbir sebepten dolayı erken dönen öğrenci yurt dışında kaldığı süre kadar hibe alıp varsa fazlasını iade eder.

Mücbir sebep nedir?

“Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Konaklama ile ilgili tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri öğrencilerin yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından talep edilen evrakların eksiksiz tamamlanması önemlidir. Programımız kapsamında hibe alan öğrencilere vize işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile hareketlilik kapsamında seçildikleri bilgisini içeren resmi yazı öğrenci talep ettiği takdirde Koordinatörlüğümüz tarafından verilebilecektir.

Aynı zaman diliminde hem öğrenim hem de staj yapabilir miyim?

Erasmus+ faaliyetleri aynı zaman diliminde yapılmaz, bir faaliyet bittikten sonra diğerine başlamak gerekir. Öğrenim hareketliliği bittikten sonra Türkiye’ye dönmeden staja başlanabilir ya da staj bittikten sonra öğrenime başlanabilir.

Tanınma nedir?

Öğrencinin müfredat programı kapsamında yaptığı staj Şırnak Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, Şırnak Üniversitesi tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

9.10.2023