2023/2024 Proje Dönemi Kapsamındaki Öğrenci Staj (Yedek) Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları

20232024-proje-donemi-kapsamindaki-ogrenci-staj-yedek-hareketliligi-nihai-degerlendirme-sonuclari

2023/2024 Proje Dönemi Kapsamındaki Öğrenci Staj (Yedek) Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları

2023-2024 Proje Dönemi Kapsamındaki Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin değerlendirme ölçütlerine göre puanları hesaplanmış ve söz konusu puanlarla sıralama yapılmıştır. Bütçeye dikkate alınarak hareketlilik yapmaya hak kazanan asil ve yedek öğrenciler belirlenmiştir. 

15.05.2024 |  Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü